Integraatiot

Integraatiot sovellusten välillä

Erillisten ohjelmistojen tiedot ovat tiukasti varjeltuja, ja osittain samoja tietoa on usein syötettävä moniin eri järjestelmiin. Me autamme vähentämään manuaalisesti tehtävää työtä integroimalla sovellukset. Automatisointi vähentää tietojen prosessointiin kuluvaa aikaa ja pienentää virheiden mahdollisuuksia.

Automatisoitu tietojen siirto

Manuaalisesti tehtävä tietojen kopiointi sovellusten välillä on helpoin ratkaisu, mutta johtaa moniin haasteisiin. Integraation tuomalla automaatiolla saavutetaan isoja hyötyjä. Mikäli sovelluksesta puuttuu rajapinta, ohjelmistorobotiikka on sopiva työkalu integraation toteuttamiseen.

Nopeasti saatavilla

Integraation avulla tiedot on mahdollista päivittää useisiin järjestelmiin nopeasti ja varmasti. Rinnakkaiset ja peräkkäiset prosessit pääsevät etenemään ilman viivytyksiä.

Ylläpito yhdessä sovelluksessa

Jokaisella tiedolla tulee olla omistaja. Jos samaa tietoa säilytetään ja muokataan useassa järjestelmässä, tiedot eivät pysy ajantasalla. Tietojen ylläpito tehdään yhdessä sovelluksessa, josta muutokset välitetään automaattisesti muihin sovelluksiin.

Luotettavaa tietoa

Tietojen oikeellisuus on tärkeää luottamuksen kannalta. Automaattisesti siirretyissä tiedoissa ei esiinny näppäilyvirheitä tai väärään kohtaan kopioitua tietoa.

Tiedon rikastaminen

Integraatio voi olla monivaiheinen prosessi, jossa tietoa rikastetaan hakemalla lisäinfoa useasta eri lähteestä ennen tallentamista kohdejärjestelmään. Parhaimmillaan luodaan ihan uusi näkökulma vanhojen tietojen pohjalta.

Siilojen purkaminen

Jos kokonaisuuden näkemin vaatii monien sovellusten käyttämistä ja tietojen hakemista, ovat tiedot siiloissa. Päätöksenteko on hidasta ja hankalaa, ja lisäksi virheellisten päätelmien mahdollisuus on olemassa.