Sovelluskehitys

Uniikkeja sovelluksia juuri teidän tarpeeseen

Onko teillä tuote, johon tarvitaan maailmanluokan softaa? Onko teillä idea sovelluksesta, jollaista markkinoilta ei vielä löydy? Me teemme sovelluksia jotka saavat tuotteenne loistamaan. Voimme tehdä kaiken alusta loppuun, yhdessä teidän kanssa tai itsenäisesti. Me tuomme tarvittavaa osaamista ja vahvuutta teidän omaan tuotekehitystiimiinne.

Sovellus jollaista muilla ei ole

Maailma on täynnä sovelluksia, mutta kaikkea ei ole vielä ratkaistu. Uniikkeja sovelluksia voidaan tehdä karkeasti kolmeen kategoriaan:

Sovellustuote

Sovellus on helposti toimitettava ja skaalautuva tuote, jonka avulla voidaan rakentaa suurta liiketoimintaa hyvinkin vähällä henkilöstöllä. Olipa mielessänne mobiili- tai websovellus, työpöytä- tai serverisovellus, me voimme auttaa sen toteuttamisessa. Kerromme mitä on tärkeää huomioida sovellusta suunniteltaessa, ja miten se kannattaisi toteuttaa. Ja tietenkin myös toteutamme sen.

Tuotetta tukeva sovellus

Monet fyysiset tuotteet vaativat sovelluksia toimiakseen, tai tuottaakseen parhaan mahdollisen hyödyn käyttäjälleen. Esimerkiksi koneen käyttöliittymä, jonka avulla operaattori valitsee työn koneelle, ja näkee työn edistymisen. Tai useiden koneiden ohjaamisen optimaalisella tavalla mahdollistava tuotannonohjausjärjestelmä.

Tuotantoa tukeva sovellus

Tuotantoa voidaan tehostaa työntekijän avuksi tehdyllä sovelluksella. Tuotannon tehtävien automatisoinnilla voidaan vähentää työntekijöiden kuormitusta ja helpottaa työnkiertoa. Paperisten tulosteiden käyttö on usein signaali optimointimahdollisuudesta. Sovellusten avulla voidaan ohjata että tehdään oikeita asioita ajallaan, ja varmistetaan että käytetään oikeita materiaaleja.

Varsinaisen tuotannon tehostamisen lisäksi paranee myös läpinäkyvyys. Tiedonkeruu tuotannon työvaiheista ja koneista mahdollistaa monipuolisen ja lähes reaaliaikaisen raportoinnin. Harkiten tehty raportointi on avaintekijä tiedolla johtamiseen ja oikeiden päätösten tekemiseen.

Oma sovellus osana automatisointia

Omaan sovellukseen saa uusia mahdollisuuksia, kun se integroidaan ohjelmistorobotiikkaan. RPA antaa työkalut automatisoida prosesseja, joita aikaisemmin on tehty manuaalisesti, ja kuitenkin sovelluksen käyttäjäkokemus on omassa hallinnassa. Oman sovelluksen kautta automatisoitujen prosessien tulokset ovat myös asiakkaidenne ja muiden ulkopuolisten käyttäjien saatavilla. Ohjelmistorobotiikka on oiva tapa laajentaa toiminnallisuutta ja integroida sovellus yrityksen olemassa oleviin järjestelmiin.

Lisää muskelia omaan kehitystiimiin

Sovellukset tuovat kilpailuetua, ja usein ajatellaan että ne täytyy tehdä itse. Haluamme tuoda esiin muutaman näkemyksen miksi kannattaa harkita ulkopuolista apua.

Sovelluskehitys menee eteenpäin valtavalla vauhdilla

Joskus omaan tekemiseen keskitytään niin tarmokkaasti että softakehityksen viimeisimmät uutiset menevät ohitse. Meidän tehtävämme on pysyä kehityksen mukana. Vuosien kokemus erilaisista projekteista on tuonut meille monipuolista osaamista, jota ylläpidämme ja edelleenkehitämme.

Osaamista tarpeen mukaan

Kehityshankkeissa tarvittava osaaminen ja tekijöiden määrä vaihtelee. Meiltä saatte ammattitaitoiset tekijät projektiinne, juuri niin pitkäksi ajaksi kuin tarvitsette. Ulkoistamisen avulla saatte joustoa kapasiteettiin, ja jopa säästöä kustannuksiin.